Kontaktujte nás

Jsme rádi, když se na nás naši zákazníci obrátí. Je však možné, že Vám můžeme ušetřit čas a odpovědět na Vaše otázky či obavy přímo zde. Navštivte prosím naše Často kladené otázky a podívejte se, zda tam již nemáme informace, které hledáte.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic, s.r.o.
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 222 001 111
Fax: +420 222 001 444
cz.info@gsk.com

Případné nežádoucí účinky napište na email: ch.safety@gsk.com. Děkujeme

A_EML
^[\w_-]+(\.[\w_-]+)*@[\w_-]+(\.[\w_-]+)*\.\w{2,4}$
Email not in proper format
Please enter email field
L_GENERAL
A_CNCTUS_SNAME
^[a-z,A-Z]{2,30}$
Please enter valid last name
Please enter last name
A_TITLE
^[a-z,A-Z]{2,6}$
Please enter valid title
Please enter title
A_CNCTUS_TELNO
^[0-9]{6,14}$
Please enter valid phone number
$MandatoryMessage
A_MSG
^[ A-Za-z0-9_.\/#&+\-\s ]{0,750}$
Please enter valid message
Please enter comments
A_CNCTUS_SEX
^[a-z,A-Z]{2,10}$
Please enter valid gender
Please enter gender
A_PSTCD
^[a-zA-Z0-9]{2,10}$
Please enter valid postal code
Please enter postal code
A_FNAME
^[a-z,A-Z]{2,30}$
Please enter valid first name
Please enter first name
A_CNCTUS_AGE
^(0?[1-9]|[1-9][0-9])$
Please enter valid age
Please enter age
A_CNCTUS_ADRSL1
^[a-zA-Z0-9]+(?:[\s-][a-zA-Z0-9]+)*$
Please enter valid address
Please enter address
A_CNCTUS_ADRSL2
^[a-zA-Z0-9]+(?:[\s-][a-zA-Z0-9]+)*$
Please enter valid address
Please enter address
A_CNCTUS_PHONETYPE
^[a-z,A-Z]{2,10}$
Please enter valid phone type
$MandatoryMessage
A_CNCTUS_STATE
^[a-zA-Z0-9]+(?:[\s-][a-zA-Z0-9]+)*$
Please enter valid state
$MandatoryMessage
A_CNCTUS_TWN
^[a-zA-Z0-9]+(?:[\s-][a-zA-Z0-9]+)*$
Please enter valid town
$MandatoryMessage